Việt Nam phản đối cái gọi là thành phố Sansha

Việt Nam phản đối cái gọi là thành phố Sansha Dự án Căn hộ New Galaxy

Hotline 0931342229

Thứ Hai, 20 tháng 4, 2020

Việt Nam phản đối cái gọi là thành phố Sansha

Việt Nam phản đối mạnh mẽ việc thành lập cái gọi là thành phố Sansha và các hành vi liên quan khi họ vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết vào ngày 19 tháng Tư.

Vào ngày 18 tháng 4, Trung Quốc đã công bố thành lập cái gọi là huyện Xisha tại quần đảo Việt Nam Hoàng Sa (Hoàng Sa) và huyện Nansha tại quần đảo Việt Nam Trương Trường Sa (Trường Sa), ở thành phố được gọi là Sansha.

Phát ngôn viên Việt Nam đã khẳng định mạnh mẽ nhiều lần rằng họ có đủ bằng chứng lịch sử và nền tảng pháp lý để khẳng định chủ quyền của mình đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trương Sa, phát ngôn viên của ông Thu Hằng nói.

Bà nhấn mạnh rằng những động thái đó của Trung Quốc là không hợp lệ và không được công nhận, và chúng không thuận lợi cho tình hữu nghị giữa các quốc gia và làm phức tạp thêm tình hình ở Biển Đông, khu vực và thế giới.

Phát ngôn viên Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam, bãi bỏ các quyết định sai trái của mình liên quan đến các động thái và không thực hiện các hành vi tương tự trong tương lai, người phát ngôn khẳng định.